logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Kancelária:  Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Vzhľadom na stále pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu a aktuálny zákaz konania hromadných podujatí Vám ponúkame možnosť nezáväzného (predbežného) prihlásenia sa na nižšie uvedené podujatia s otvoreným termínom. Na základe Vášho záujmu podujatie zrealizujeme v čo najkratšom čase po uvoľnení opatrení.

Vaše predbežné prihlásenie je jednak nezáväzné, jednak si nim rezervujete vopred miesto. Po stanovení konkrétneho termínu konania Vám prioritne zašleme pozvánku, na základe ktorej sa môžete prihlásiť záväzne. Nezáväzné prihlásenie sa nevzťahuje na konkrétne osoby, je vyjadrením záujmu zariadenia sociálnych služieb vyslať na vybrané podujatie svojich pracovníkov.

Plánované podujatia s možnosťou nezáväzného prihlásenia - rezervácie:

Pozvánku otvoríte kliknutím na názov podujatia. Pre nezáväzné prihlásenie použite on-line prihlášku.

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher