logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Kancelária:  Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Vážení riaditelia a riaditeľky zariadení sociálnych služieb!

Jedno podujatie v roku venujeme výhradne VÁM.

Tentokrát sme ho pre Vás pripravili v Kúpeľoch Lúčky v termíne od 11. do 13. septembra 2019. Nesie názov MODERNÉ VEDENIE ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. Program je opäť pútavý. Pozostáva z časovo nenáročnej vzdelávacej časti, veľká časť programu je venovaná Vašej relaxácii. S kompletnou ponukou sa môžete oboznámiť v pozvánke.
Ak sa prihlásite a uhradíte účastnícky poplatok do 09. augusta 2019, z rozhodnutia manažmentu našej neziskovej organizácie bude Vaša cena dotovaná z iných zdrojov (aj 2% z daní), a to vo výške 40 Eur na osobu.


Na Vašu účasť sa teší tím 3P - Projekt n.o.

Obsahová náplň podujatia

Účastnícky poplatok

Inštrukcie k prihlasovaniu

Darček

Časový harmonogram

Lektorský tím


Podporná skupina pre rodinných príslušníkov opatrujúcich príbuzného trpiaceho Alzheimerovou chorobou v Prešove!

Podporná skupina vytvára priestor pre stretávanie sa ľudí, ktorých spájajú podobné zážitky a skúsenosti vyplývajúce zo starostlivosti o člena rodiny trpiaceho demenciou. Význam podpornej skupiny spočíva v prežití pocitu spolupatričnosti, pochopenia i vzájomnej pomoci. Okrem vzájomnej podpory členovia skupiny získavajú aj odborné rady.

Skupina je koordinovaná liečebnou pedagogičkou Katarínou Kiseľákovou, ktorá sa špecializuje na problematiku demencie a nefarmakologických prístupov v jej terapii.

V prípade, že by ste sa radi do tejto skupiny zapojili, kontaktujte priamo koordinátorku. Kontakty nájdete v oficiálnom letáku (viď. nižšie).

Oficiálny leták


Zvládanie agresívneho správania u klientov so psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách (22.05.2019), (03.06.2019)


Vytváranie efektívnej spolupráce s klientom s využitím metódy inštrumentálneho obohacovania podľa R. Feuersteina (24.04.2019)


Kinestetická mobilizácia I. a II. modul (25. - 27. 03. 2019)


Aktivizácia seniorov prostredníctvom pohybových cvičení s využitím prvkov psychomotorickej terapie (20.02.2019 a 05.03.2019)


Interpersonálne konflikty v sociálnych službách (05.12.2018)


Teamforming Camp (03.-05.10.2018)


Senior trpiaci demenciou - jedinečná osobnosť (21.09.2018)


Manažér zariadenia sociálnych služieb (11.-13.09.2018)


Zážitková reminiscencia (19. - 20. 06. 2018)


Zážitkový kurz prvej pomoci (05.06.2018)


Validácia podľa Naomi Feil ® (24.-25.5.2018)


Teamforming Camp (24. - 27.04.2018)


Základy kinestetickej mobilizácie – 1. a 2. modul (19. - 21. 03. 2018)


Senior trpiaci demenciou - jedinečná osobnosť (15.02.2018)


Interpersonálne konflikty v sociálnych službách (7.12.2017)


Kognitívny tréning seniorov s demenciou (7.11. - 05.12.2017)


Emocionálna inteligencia a sebapoznanie v pomáhajúcich profesiách (12. – 13.10.2017)


Teamforming Camp (19. - 22.9.2017)


Zážitková reminiscencia (16. - 17. 5. 2017)


Teamforming Camp (25. - 28.4.2017)


Validácia podľa Naomi Feil ® (20.-21.3.2017)


Validácia podľa Naomi Feil ® (16.-17.2.2017)


Kognitívny tréning seniorov s demenciou


Validácia podľa Naomi Feil ® (22.-23.11.2016) 


Zážitková reminiscencia na úpätí Braniska


Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher