logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Kancelária:  Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Slavko Poptrajanovski

001 slavko poptrajanovski
 • sociálny pracovník
 • supervízor
 • lektor

Danka Petrufová

002 danka petrufová tím
  • andragóg – lektor, kouč
  • aktivizačný pracovník v sociálnych službách – tréner pamäti III. st.
  • reminiscenčný asistent
  • animátor voľnočasových aktivít
  • sprievodca v cestovnom ruchu

Juraj Petrík

005 juraj petrík
 • andragóg – lektor
 • tútor
 • poradca pre dospelých
 • animátor


Marcel Slivka

004 marcel slivka
 • psychológ
 • psychoterapeut
 • supervízor

Katka Kiseľáková

007 katka kiseľáková 
 • liečebný pedagóg
 • aktivizačný pracovník v sociálnych službách – tréner pamäti III. st.
 • reminiscenčný asistent
 • lektor
 

Ľudo Smržík

 006 ľudo smrzik
 • špeciálny pedagóg
 • animátor voľnočasových aktivít
 • masér
 

Renáta Kuková

11 renata kukova 
 • sociálny poradca
 • pedagóg
 • grafik

Kamil Kaššay

009 kamil kassay 
 • zdravotnícky záchranár
 • lektor prvej pomoci
 • animátor
 • masér

Beáta Hutňanová

 008 beáta hutňanová
 • ekonóm

Vlado Varga

010 vlado varga 
 • sociálny pracovník
 • animátor

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher