logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Účastníci podujatia Zážitková reminiscencia sa v obciach na úpätí pohoria Branisko dva dni učili pracovať so spomienkami svojich klientov v seniorskom veku v prostredí, v akom vyrastali a mnohí aj prežili celý svoj život.

V prvý deň sme podujatie zahájili v renesančnom kaštieli vo Fričovciach, kde sme sa okrem vzdelávania aj spoločne naobedovali a takto posilnení presunuli do obce Lačnov, kde nás už očakávala majiteľka chalupy Salamandra, aby našich účastníkov ubytovala. Tu sa odohrávala zároveň aj ďalšia časť nášho vzdelávacieho programu vrátane exkurzie po obci so sprievodcom Ing. Josefom Štecom – chalupárom, ktorý nám v rámci tejto prehliadky sprístupnil aj vlastnú cca 130-ročnú chalupu zariadenú pôvodným nábytkom. Potom nás čakala spoločná večera a neformálne posedenie plné vtipov v podaní účastníka podujatia Petra.

Ďalší – záverečný deň ráno sa účastníci presunuli do blízkej obce Štefanovce, kde už na nich čakali raňajky pripravené na pôvodnom gazdovskom dvore. Počasie nám prialo, tak sme celý deň mohli spoločne stráviť v exteriéri chalupy Kalmanka, kde lektorka Vierka pripravila tvorivé aktivity vzťahujúce sa, ako inak, k reminiscencii. Guľáš nám, ako už býva dobrým zvykom, pripravil Slavko.

Na záver podujatia sme si v rámci spätnej väzby vymenili svoje postrehy i zážitky, účastníkom sme odovzdali zaslúžené certifikáty potvrdzujúce účasť na tomto podujatí i spôsobilosť pracovať so spomienkami klientov v rámci aktivizačných programov v zariadeniach sociálnych služieb.

O tom, že sa účastníkom toto podujatie páčilo, svedčia aj záznamy, ktoré sme si našli v kronike:

Irynka Hajdučková zo zariadenia sociálnych služieb Aktig v Humennom nám napísala: „Veľká vďaka a veľká poklona 3P – Projektu za Vašu prácu, za nové vedomosti, nové skúsenosti, nových známych.“ K poďakovaniu sa pripojila aj dvojica inštruktorov sociálnej rehabilitácie zo Senior domu Svida  vo Svidníku - Peter Kopča a Jana Strambová, ako aj Milka Horvatová zo Zariadenia sociálnych služieb Dotyk v Medzilaborciach.

Za Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis v Prešove nám Anka Glatzová zanechala takýto odkaz: „Veľmi ďakujem, že som tu mohla byť.“  Jarka Perecárová z n. o. Seniorvital v Sabinove nám napísala: „Zážitok a spomienky = oddych a skúsenosti. Ďakujem 3P – Projektu.“.

Henika Rúčková a Zuzana Fridrichová z Domu seniorov Mária z Trnavy – Horných Orešian nám odkazujú: „Ďakujeme za krásne dva dni. Veľa sme sa naučili, oddýchli, spoznali nových fantastických ľudí a krásne prostredie.“.

Aj my Vám chceme niečo odkázať:

Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie, obohatili nás o svoje vlastné zážitky a vytvorili príjemnú atmosféru. Tešíme sa na Vás aj nabudúce pri niektorom z ďalších programov, alebo len tak...

Za 3P tím: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher