logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

V dňoch 24.-25. mája 2018 sa v Poprade uskutočnilo ďalšie z podujatí Validácia podľa Naomi Feil.
Predmetným vzdelávacím podujatím nás sprevádzala naša kolegyňa a výborná lektorka Mgr. Mária Wirth, PhD.

Prvý vzdelávací deň bol zameraný prevažne na orientáciu sa v problematike týkajúcej sa ľudí trpiacich demenciami, a to ako v teoretickej, tak aj v praktickej rovine. Nechýbali preto praktické ukážky „reálnych situácií“ z bežnej praxe pracovníkov v sociálnych službách, do ktorých sa zapojili aj samotní účastníci vzdelávania.

Nasledujúci deň sme sa viac zamerali na praktické využitie techniky Validácie podľa Naomi Feil, vďaka čomu si účastníci „natrénovali“, ako pracovať s klientom trpiacim demenciou.
Počas vzdelávania sa nás viacerí účastníci pýtali, či by bolo možné zrealizovať takéto vzdelávanie aj priamo v zariadení sociálnych služieb pre všetkých zamestnancov, keďže sa to týka všetkých, ktorí pracujú s klientmi trpiacimi demenciou. 3P – Projekt n.o. môže pre Vaše zariadenie zorganizovať takéto vzdelávacie podujatie na objednávku. Stačí nás kontaktovať na niektorom z kontaktov uvedených na našej webovej stránke www.3p-projekt.sk.

Atmosféru vzdelávania dotváralo príjemné prostredie kongresovej sály hotela Tatra v Poprade, ako aj čerstvý horský vzduch a krásny výhľad na naše veľhory. Počas celého vzdelávania mali účastníci zabezpečený pitný režim, občerstvenie počas prestávok v podobe kávy, čaju a drobného pečiva, a rovnako tak obed počas oboch vzdelávacích dní.

Účastníci získali osvedčenie o účasti na tomto vzdelávacom podujatí, a tiež mali možnosť zanechať odkaz v našej kronike. Radi sa s Vami podelíme o niektoré z nich:
„Nový pohľad na prácu s klientom, posun a otvorenie nových obzorov.“
„Skutočne obohacujúce a na odbornej úrovni.“
„Palec hore pre organizátorov a pre lektorku dva!“

Za tím 3P - Projekt n.o. ďakujeme všetkým zúčastneným za ich pozitívny prístup a snahu získať nové vedomosti a zručnosti, rovnako tak ďakujeme za pozitívnu spätnú väzbu, ktorú sme si našli v našej kronike. Naše poďakovanie patrí aj pani lektorke Márii Wirth, ako aj riaditeľom a riaditeľkám vysielajúcich zariadení sociálnych služieb za to, že prihlásením svojich spolupracovníkov podporili význam vzdelávania v danej problematike a nepriamo tak skvalitnili život klientom svojich zariadení.

Nezabúdajte: „Aj takto sa o Vás staráme...“

Za tím 3P - Projekt n.o.: Juraj Petrík

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher