logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

   Fotogaléria

   V dňoch 3.-5. októbra 2018 sa v rezorte APLEND Tatry Holiday vo Veľkom Slavkove (okres Poprad) stretlo 6 tímov pracovníkov zariadení sociálnych služieb, aby posilnili medziľudské vzťahy, porozumeli významu tímovej spolupráce, naučili sa relaxovať, oddýchli si od každodenných povinností a v neposlednom rade sa aj zabavili, zvlášť pri večerných animáciách.
   Na tomto podujatí sa zúčastnili:

  1. Tím Domova sociálnych služieb zo Stropkova, ktorý si zvolil pomenovanie „Úsmev pre radosť“.
  2. Tím Centra sociálnych služieb Clementia z Ličartoviec, ktorý si zvolil pomenovanie „Štvorlístok“.
  3. Tím Domu sv. Alžbety Zákopčie, n.o., ktorý si zvolil pomenovanie „Lienky“.
  4. Tím Domova dôchodcov Šaľa, ktorý si zvolil pomenovanie „Slniečka zo Šale“.
  5. Tím Senior Centra Handlová, n.o., ktorý si zvolil pomenovanie „Nádej“.
  6. Tím Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Tornaľa, ktorý si zvolil pomenovanie „Slniečko“.

   Tímy žili tri dni samostatným životom v osobitných vilkách, čo malo z hľadiska ich formovania zvláštny význam, keďže už samotná forma ubytovania a nastavenie „chodu domácnosti“ bola jednou z úloh tímu. Spoločne sa stretávali počas podávania stravy a na vybraných aktivitách.
   Jednotlivým tímom sa venovali piati animátori – Slavko Poptrajanovski, Danka Petrufová, Juraj Petrík, Kamil Kaššay a Vlado Varga. Tento tím bol v jednom dni doplnený aj o psychológa Marcela Slivku. Všetci títo ľudia pod vedením hlavného vedúceho Slavka Poptrajanovského spoločne pracovali na vopred stanovených úlohách, aby pripravili zaujímavý a na zážitky bohatý program.
   Prvý deň sa niesol v znamení identifikácie tímov. Jednotlivé tímy si zvolili svoje pomenovanie, vyžrebovali si pozície v tíme, zvolili si tímovú hymnu, tímový pokrik a vyhotovili tímový erb, čo napokon odprezentovali ostatným tímom. Večer jednotlivé tímy mali úlohu zabaviť sa navzájom – jedni predviedli pantomímu, iní vytvorili tanečnú skupinu a pod.
   Druhý deň sa jednotlivé tímy „točili“ na tzv. kolotoči – troch stanovištiach, kde spolu s animátormi absolvovali rôzne aktivity zamerané na medziľudské vzťahy (formou supervízie), sebadôveru a sebapoznanie, spoluprácu i komunikáciu. Program pokračoval stretnutím so psychológom, ktorého workshop na tému „Psychohygiena pracovníkov sociálnych služieb“ sa stretol s priaznivým ohlasom. Napokon čakal účastníkov večerný animačný program vo forme súťaží, ktorých víťazi boli aj patrične odmenení.
   Na tretí – záverečný deň čakala zúčastnené tímy úloha „v teréne“. Všetky tímy dostali úlohu, ktorá znela: „Vyberte sa do obce Veľký Slavkov a zistite čo najviac informácií o nej.“. Tímy si vyžrebovali bližšiu špecifikáciu svojej úlohy – jedni zbierali informácie o histórii a osobnostiach obce, iní o turizme a športe, ďalší o kultúre a náboženskom živote a pod. Súčasťou úlohy bolo aj prinesenie nejakého artefaktu, ktorý by dokazoval, že v teréne skutočne boli a nevypomohli si len internetom.          Každý tím napokon odprezentoval svoje „zistenia“. A boli skutočne zaujímavé. O podtatranskej obci - Veľkom Slavkove sme sa dozvedeli mnoho nových, pre nás dosiaľ nepoznaných skutočností.
Následne sme sa venovali spätnej väzbe za celé podujatie. Tímy absolvovali spoločné stretnutie, kde sme si navzájom odovzdali svoje dojmy a názory slovne, aj formou dotazníkov. Ale ani to ešte nebol úplný koniec... Nasledovalo rozdávanie darčekov a tombola. Každý tím získal balíček ošetrovacích prípravkov a pomôcok od nášho partnera Hartmann – Rico a v rámci tomboly tímlídri jednotlivých tímov vyžrebovali pre svoje zariadenia darčekové poukazy s rôznymi zľavami či finančným kreditom na ďalšie vzdelávacie podujatia organizované 3P – Projekt n.o.
Nasledovalo spoločné fotenie a posledný spoločný obed. Po ňom sa zúčastnené tímy, vrátane toho realizačného, presunuli do svojich domovov.
Tri dni takto prežité v prírodnom prostredí a na čerstvom vzduchu priniesli na konci spokojnosť s podujatím, čo je zadokumentované aj v našej kronike:

„Touto cestou sa chceme z celého srdca poďakovať tímu milých školiteľov 3P – Projektu za tri krásne strávené dni plné plnohodnotných informácií, ktoré sa budeme v praxi snažiť čo najlepšie využiť.“
„Najkrajšie a najdôležitejšie na svete nie sú veci, ale zážitky.“
S pozdravom

Tím Nádej zo Senior Centra Handlová
Majka, Erika, Silvia, Anna

„Touto cestou ako tím Slniečka zo Šale by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať lektorom z 3P – Projekt n.o. za tri krásne strávené dni. Poznatky, ktoré sme tu dostali by sme chceli využiť aj v praxi u nás v domove dôchodcov. Ďakujeme veľmi pekne!“

S pozdravom
Tím Slniečka zo Šale
Andrea, Zuzana, Anna, Jana

„Ďakujeme veľmi pekne za krásny pobyt a obohacujúce zážitky školiacich animátorov.“

Tím Štvorlístok z CSS Clementia Ličartovce
Lucia, Betka, Marek, Miroslav

„Náš tím Slniečko Vám zo srdca ďakuje za spoločne prežité tri dni. Cítili sme sa veľmi dobre a spoznali sme skvelých ľudí.“

Tím Slniečko z DD a DSS Tornaľa
Nikoleta, Júlia, Silvia, Anita

„Ďakujeme veľmi pekne.“

Tím Lienky z Domu sv. Alžbety, Zákopčie
Miroslava, Jana, Dada, Jana

„Ďakujeme veľmi pekne za tri super prežité dni.“

Tím Úsmev pre radosť z DSS Stropkov
Emília, Marta, Jarmila, Marta

Radi by sme sa s Vami podelili aj o myšlienku, ktorú sme našli v jednom z dotazníkov, kde niekto z Vás na otázku „V čom sa chceš zlepšiť?“ odpovedal: „... rozprávať nie jeden o druhom, ale jeden s druhým.“.

Ďakujeme jednotlivým tímom za ich účasť, aktívny prístup i pozitívnu spätnú väzbu. Ďakujeme riaditeľkám a riaditeľom vysielajúcich zariadení sociálnych služieb za dôveru, ktorú nám prihlásením svojich pracovných tímov prejavili.
Veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojní.

Za 3P tím: Slavko Poptrajanovski – hlavný vedúci tábora so svojim tímom

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher