logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Tentokrát sa na „riaditeľskom“ podujatí zišlo v Kúpeľoch Lúčky spolu 23 riaditeliek a riaditeľov zariadení sociálnych služieb, prípadne ich zástupcov, zo všetkých regiónov Slovenska.
Program podujatia bol zložený zo vzdelávacích a relaxačných aktivít. Vzdelávacia časť pozostávala z dvoch spoločných seminárov a troch stretnutí pracovných skupín. Pracovné skupiny boli vytvorené na základe osobného záujmu účastníkov a pracovali pod vedením lektorov. Jedna zo skupín sa venovala vedeniu koučovacích rozhovorov, iná zas tvorbe novej organizačnej štruktúry zariadenia sociálnych služieb v zmysle multidisciplinarity a deinštitucionalizácie. Relaxačná časť podujatia bola tvorená kúpeľnými procedúrami a wellnessom. Celé podujatie sa nieslo v neformálnej atmosfére.
Ďakujeme za pozitívnu spätnú väzbu, ktorú sme si prečítali v dotazníkoch. V kronike sme si zas našli slová uznania a vďaky:

„Ďakujem za krásne tri dni v krásnom prostredí, ktoré znásobilo vzdelávanie, taktiež za odborný, empatický a priateľský prístup a veľa nových informácií, ktoré využijem.“

(podpisy)

„Veľká vďaka za úžasný pobyt, nové poznatky a teším sa na ďalšiu spoluprácu.“

Silvia (Nestor Zázrivá)

„Ďakujem za odovzdané dôležité informácie a praktické ukážky. Prajeme veľa takých spokojných účastníkov vzdelávania.“

(podpis)

„Neexistujú cudzí ľudia, len priatelia, ktorých sme ešte nestretli. Ďakujeme Vám, že sme Vás stretli!“

(podpis)

„Ďakujem Danke aj Jurajovi, že mi pomohli zvládnuť záležitosti, ktoré boli pôvodne neriešiteľné.“

(podpis)

Aj 3P tím Vám ďakuje za prijatie pozvania a preukázanú dôveru. Vaša spokojnosť je pre nás motivujúca i zaväzujúca. Obohatili ste nás svojou prítomnosťou o nové zážitky, nové poznanie. Dovidenia o rok v Bardejovských Kúpeľoch!

Za 3P tím: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher