logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Záujem zo strany pracovníkov sociálnych služieb o danú problematiku neutícha. V novembri sme už po tretíkrát v tomto roku zorganizovali seminár o zvládaní agresívnych prejavov v správaní klientov so psychiatrickou diagnózou a s psychickými ťažkosťami v sociálnych službách. Tentokrát sa ho zúčastnilo až 41 pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb. Nehovoriac o tom, že ďalšie tri rovnaké semináre sa priebežne konali na objednávku priamo v zariadeniach. Tento mimoriadny záujem je dôkazom toho, že téma je mimoriadne aktuálna a vyžaduje si našu pozornosť.

Lektorom podujatia bol opäť Mgr. Marcel Slivka – psychológ, psychoterapeut a supervízor pôsobiaci v sociálnych službách. S účastníkmi sa podelil o svoje skúsenosti i odborné vedomosti. Veríme, že toto podujatie opäť raz prinieslo absolventom viac svetla do danej problematiky a nové poznatky im uľahčia každodennú prax.

Z odkazov v našej kronike vyberáme:

„Ďakujeme za nové informácie, kde sme získali nový pohľad na prácu s PSS so psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách. Deň sme strávili veľmi príjemne, atmosféra bola úžasná. Radi by sme sa zúčastnili takýchto školení častejšie.“

CSS Vita vitalis Prešov

„Ďakujeme za skvelé informácie, super prednášku, ktoré budeme vedieť zužitkovať v ďalšej našej práci. Strávili sme tu skvelý deň plný nových informácií.“

DSS Hodkovce

„Veľmi pekne ďakujeme za obohacujúce informácie, ktoré pri práci s klientmi nám pomôžu, ďakujeme školiteľovi a ostatnému personálu, ktorí k tomu prispeli. Ďakujeme tiež „žiakom“ – kolegom z ostatných zariadení. Super deň....“

Dievčatá z CSS Anima v Lipt. Mikuláši

„Ďakujeme za nové informácie podané veľmi efektívne, za možnosť podeliť sa o skúsenosti s pracovníkmi z iných zariadení, ktoré nás obohatili a „znovunaštartovali“ do ďalšej práce. Zvlášť ďakujeme pani Mgr. Petrufovej za príjemný prístup a prítomnosť.“

DS Sečovce

„Ďakujeme za kvalitnú a poučnú prednášku. Vzali sme si z toho veľa. Vďaka.“

DSS Harmónia Strážske

„Ďakujeme za hodnotnú a kvalitnú prednášku.“

CSS Orava Tvrdošín

„Ďakujeme za poučnú prednášku.“

Noemi n.o.

Ďakujeme všetkým vysielajúcim zariadeniam sociálnych služieb a ich manažmentu za dôveru prejavenú prihlásením svojich pracovníkov na toto podujatie. Snažíme sa aj naďalej Vám prinášať zaujímavé, aktuálne i netradičné podujatia. Zostaňte s nami.

Za Tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher