logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Naša tohtoročná ponuka začala dvomi unikátnymi vzdelávacími podujatiami, a to Premeny staroby a gerontooblekDemencia v obrazoch. Dokopy sa ich zúčastnilo 39 pracovníkov sociálnych služieb z celého Slovenska. Lektorkou počas oboch dní bola Lenka Čurdová z Českej republiky, absolventka ošetrovateľstva a dramatického umenia špecializujúca sa na problematiku starnutia, staroby a demencie. Vďaka hereckému talentu i vzdelaniu si získala priazeň účastníkov podujatia, keďže mnohé prejavy staroby dokázala autenticky predviesť.

Na prvom podujatí si 20 účastníkov malo možnosť vyskúšať oblek simulujúci starobu, ako aj tras rúk charakteristický pre Parkinsonovu chorobu, čo simulovali špeciálne rukavice s elektródami. Veru, nebolo ľahké sa napiť, či zjesť polievku. Rovnako v gerontoobleku nebolo ľahké vstať zo stoličky, či prejsť sa po schodoch, nehovoriac o zrakových obmedzeniach, ktoré navodili špeciálne okuliare simulujúce šedý zákal, zelený zákal a predávkovanie liekmi.

Na druhom podujatí po prednáške o demencii mohli účastníci sledovať sfilmované opatrovateľské situácie v nesprávnej i správnej verzii a tieto porovnávať, pripomienkovať, jednoducho diskutovať o nich, a takto si osvojovať správne prístupy v starostlivosti o ľudí s demenciou.

Zážitky z oboch vzdelávacích podujatí sú zdokumentované v našej kronike:

„Zaujímavé, poučné, veľmi dobre podaný výklad, veľa z toho sa dá použiť v našej praxi.“

Anonym

„Bolo výborné vyskúšať si byť seniorom, ale som rada, že to ešte nezažívam, lebo to nie je jednoduché.“

Anonym

„Ďakujeme za skvelý zážitok.“

CSS Poprad

„Ďakujeme za krásne zážitky – momentálne mám na sebe gerontooblek, čiže plus cca 10 kíl navyše, ufff... a ideme ďalej.“

Život n.o., Spišské Hanušovce

„Ďakujem za krásne, praktické a poučné vzdelávanie, ktoré je veľmi prínosné na vžitie sa do seniorského veku.“

Nečitateľný podpis

„Ďakujeme veľmi pekne za zážitok a za možnosť vyskúšať si gerontooblek.“

M. Ivančíková, H. Šuvadová

„Ďakujeme za krásne zážitky a náučný seminár.“

ZSS Horná Mariková

„Ďakujeme, sme radi, že sme tu boli...“

Nečitateľný podpis

„Ďakujeme pekne za veľmi krásne podujatie podané na veľmi odbornej úrovni. Tešíme sa na ďalšie.“

Senior dom Svida, Svidník

Odkaz pripojila aj pani lektorka:

„Bylo mi ctí strávit s vámi čas a podělit se o to, co vím. Ze srdce děkuji.“

Lektorka Lenka

Ďakujeme všetkým účastníčkam a účastníkom za dôveru prejavenú svojou účasťou. Veríme, že sme Vám priniesli zážitky, vďaka ktorým si lepšie predstavíte, aké to je byť seniorom a vďaka ktorým lepšie rozumiete ľuďom s demenciou.

Aj naďalej Vám budeme prinášať zaujímavé a kvalitné podujatia. Sledujte náš Kalendár podujatí.

Za Tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher