logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Aj v tomto roku sme do nášho programu vzdelávacích podujatí pre Vás zaradili podujatie vhodné pre všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na príprave a podávaní stravy ľuďom s demenciou. Zúčastnilo sa ho 25 pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb. Tentokrát boli v prevahe pracovníci stravovacej prevádzky, čím sa nám potvrdil predpoklad, že aj im záleží na kvalite poskytovanej starostlivosti, aj oni sú plnohodnotnými členmi pracovného tímu.

Účastníčky sa mohli od lektorky Katky Kiseľákovej dozvedieť niečo o prejavoch demencie, no najmä to, že na stravovanie nemožno nahliadať len ako na spôsob uspokojovania biologických potrieb, ale aj ako na nefarmakologický prístup v starostlivosti o ľudí s demenciou.

Z odkazov v našej kronike vyberáme:

„Ďakujeme, že sme si mohli vymeniť skúsenosti s kolegyňami z podobných zariadení. Bolo to príjemné podujatie.“

CSS Anima Liptovský Mikuláš

„Ďakujem pekne za pekné podujatie. Bolo to fajn.“

Ako doma, Prešov

„Ďakujeme veľmi pekne, bolo to veľmi poučné a veľa nám to dalo. S pozdravom do ďalšej spolupráce.“

ZpS Náruč, Prešov

„Ďakujeme za prínosné informácie pre našu prax.“

CSS Studienka Novoť

„Ďakujeme veľmi pekne za získanie užitočných vedomostí, ktoré môžeme zúročiť aj v osobnom živote.“

DSS Giraltovce

„Ďakujeme za školenie, bolo veľmi poučné.“

Klokočov a Zákopčie

Ďakujeme všetkým účastníčkam za účasť na podujatí a riaditeľkám a riaditeľom vysielajúcich zariadení sociálnych služieb za prejavenú dôveru. Naďalej sme tu pre Vás, sledujte náš Kalendár podujatí alebo našu ponuku Podujatí na objednávku.

Za Tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher