logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Po vyše dvojročnej prestávke sme pre Vás – pracovníkov sociálnych služieb pripravili 6. turnus nášho pobytového podujatia Teamforming Camp, ktorý sa konal 1.-3. júna 2022 už tradične pod Tatrami - v rezorte APLEND Tatry Holiday vo Veľkom Slavkove.
Šesť tímov z 5 zariadení sociálnych služieb sa na ňom zišlo za účelom upevnenia medziľudských vzťahov, posilnenia zmyslu pre tímovú spoluprácu, sebapoznania, ale aj oddychu od každodenných povinností.
Tím z Domova sociálnych služieb z Vranova nad Topľou si zvolil pomenovanie „Slniečka“ a v kronike nám zanechal takýto odkaz:
„Tím Slniečka ďakuje za možnosť byť účastníkmi Teamforming Campu, za jedinečnú príležitosť zažiť tri náučné a nezabudnuteľné dni, pri ktorých sme spoznali super ľudí s veľkým srdcom a lektorov, ktorí robia nádhernú prácu a dávajú nám veľa príležitostí byť lepšími...“.
Tím Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Sušany si zvolil pomenovanie „Lienky“. Lienky nám zanechali takýto odkaz:
„Boli sme tu my, tím Lienky,
tri dni sme neriešili plienky.
O zábavu a vzdelávanie sa staral skvelý lektorský tím,
až nám je smutno, že končí sa náš Teamforming.
Ďakujeme za to všetko,
z našej energie novej,
vďaka Vám poteší sa v našom domove
každá babka, každý dedko.
Ste fantastickí a my sme si to užili,
určite rady by sme sa sem ešte vrátili.“
Zariadenie sociálnych služieb Egídius Bardejov bolo zastúpené na tomto podujatí 2 tímami, ktoré si zvolili pomenovania „Čerešne“ a „Modrý bod“. V kronike sme si našli od nich takýto odkaz: „Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tohto stretnutia, skvelú atmosféru. Do budúcna sa budeme snažiť čítať medzi riadkami.“
Tím z neziskovej organizácie Átrium Svidník, ktorý niesol pomenovanie „Angels“ nás tiež potešil svojim odkazom: „Keď práca nie je pretkaná láskou, tak je zbytočná.“
Slovenský červený kríž Trebišov bol zastúpený tímom s názvom „Nádej“. V kronike sme si od neho prečítali takýto odkaz:
„Srdečná vďaka za možnosť byť súčasťou Teamforming Campu pod vedením 3P –ľudí, ktorí nám svojim prístupom predali informácie, poznatky, vedomosti, a najmä kus seba. Výborná atmosféra, zážitky, a najmä schopnosť poznať seba, ako aj spolupráca celého tímu bolo pre nás nezabudnuteľným zážitkom.“

Jednotlivé tímy žili tri dni samostatne vo vilkách alebo chatkách, kde vo vzájomne zdieľanom priestore si vytvorili dočasnú spoločnú domácnosť. Jednou z úloh tímu bolo okrem nastavenia chodu domácnosti aj príprava tímových raňajok. Spoločne sa tímy stretávali počas podávania obeda, večere a pri tímových aktivitách. Každý člen tímu mal jasne vymedzenú funkciu a povinnosti i práva s ňou spojené, ktoré boli prostredníctvom tímlídrov monitorované.
Tímom sa venovali traja stáli animátori – Slavko Poptrajanovski, Danka Petrufová a Juraj Petrík. Tento tím bol v jednom dni doplnený o Miróna Dudu a Arnolda Brenwassera.
Program prvého dňa sa niesol v znamení identifikácie tímov. Každý tím vytvoril svoj tímový „identifikátor“, ktorý následne odprezentoval. Samozrejme, nechýbal ani večerný animačný program.
Druhý deň sa jednotlivé tímy „točili“ na tzv. kolotoči – troch stanovištiach, kde spolu s animátormi absolvovali rôzne aktivity zamerané na medziľudské vzťahy, sebapoznanie, predchádzanie konfliktom, spoluprácu, i dnes tak aktuálnu krízovú komunikáciu. Program pokračoval tímovou hrou „Lomnické objavy“ v Tatranskej Lomnici. Večer sme sa opäť stretli pri spoločnom animačnom programe, tentokrát pri 1. ročníku barmanskej súťaže „Slavkov Veľký Cup“, kedy sa jednotlivé tímy predviedli ako vážna konkurencia profesionálnych barmanov. Odborná porota v zložení Arnold Brenwasser, Gabika Kravčáková a Juraj Petrík vyhodnotila jednotlivé miešané nápoje a rozhodla, že víťazom sa stal tím Lienky. Keďže rozhodovanie poroty v tomto takmer rovnom zápolení bolo naozaj ťažké, odmenili sme všetky zúčastnené tímy sladkou odmenou, 3P-tortou!
Počas tretieho, a zároveň záverečného dňa nášho podujatia bolo úlohou jednotlivých tímov vytvoriť audiovizuálnu reklamu na naše podujatie Teamforming Camp. Aj tejto úlohy sa účastníci zhostili viac ako dobre. Pred úplným záverom si mali možnosť členovia tímov navzájom povedať doposiaľ nevypovedané, a to počas aktivity „Päť minút s ...“. Nasledovala spoločná spätná väzba i záverečné fotenie. Po obede sa zúčastnené tímy presunuli do svojich domovov. Okrem vedomostí a zážitkov si so sebou odniesli aj balíčky s hygienickými, kozmetickými a ošetrovateľskými prípravkami od spoločnosti TZMO Slovakia s.r.o., ktoré pre nás zabezpečila i osobne priniesla obchodná reprezentantka Anka Kotiková. Ďakujeme!

Takisto ďakujeme Vám – účastníkom podujatia za Vašu účasť i aktívny prístup počas celého podujatia, a v neposlednom rade za pozitívne ohlasy. Ďakujeme riaditeľkám a riaditeľom vysielajúcich zariadení sociálnych služieb. Vďaka Vami prejavenej dôvere a dobrej vôli sa toto podujatie mohlo uskutočniť.

Radi sa s Vami opäť stretneme na niektorom z našich ďalších pripravovaných podujatí. Neprestávame pracovať pre VÁS...

Za 3P tím: Slavko Poptrajanovski – hlavný vedúci campu so svojim tímom

Fotogaléria

Nahrávky od účastníkov

 

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher