logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Tento rok sme po prvýkrát zaradili do nášho kalendára podujatí tému, ktorá je určená výsostne zdravotníckemu a opatrovateľskému personálu zariadení sociálnych služieb. Podujatie sa uskutočnilo v Prešove v dvoch termínoch a spolu sa na ňom zúčastnilo 19 opatrovateliek, zdravotníckych asistentiek, sestier a fyzioterapeutov z Prešovského kraja.

Účastníčky a účastníci sa pod vedením lektorky Anny Lukáčovej Havrilovej naučili:

  • šetriť vlastnú chrbticu a silu pri manipulácii s klientom,
  • predchádzať stuhnutosti a sťahovaniu svalov a šliach a predchádzať nehybnosti kĺbov u klienta,
  • využívať jednoduché techniky pri najčastejších spôsoboch manipulácie s klientom ako sú: posúvanie klienta na lôžku, otáčanie a polohovanie, prenášanie klienta z lôžka na stoličku/kreslo/vozík,

a to BEZ POUŽITIA POMÔCOK A BEZ POMOCI INEJ OSOBY!

Ako sme aj v závere podujatia zúčastneným pripomenuli, všetko to, čo sa naučili, bude mať význam len vtedy, ak nové praktické zručnosti využijú v praxi pri najbližšej príležitosti, aby ich odkladaním využívania nestratili.

Zostáva nám v mene tímu 3P – Projekt n.o. poďakovať sa všetkým vysielajúcim zariadeniam sociálnych služieb a ich manažmentu za dôveru prejavenú prihlásením svojich pracovníkov na toto podujatie. Veríme, že sme ju nesklamali a zároveň sa zaväzujme prinášať Vám nové programy odpovedajúce Vašim potrebám i potrebám Vašich klientov.

Za Tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher