logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Manažment

001 slavko poptrajanovski

 

Slavko Poptrajanovski

predseda Správnej rady n. o.

006 ľudo smrzik

 

Ľudovít Smržík

člen Správnej rady n. o.

01

 

Arnold Brenwasser

člen Správnej rady n. o.

 

002 danka petrufová tím

 

Danka Petrufová

riaditeľka n. o.

008 beáta hutňanová

 

Beáta Hutňanová

revízorka n. o.

Lektori

 • Danka Petrufová – andragogička, aktivizačná pracovníčka v sociálnych službách – trénerka pamäti (s certifikátom III. stupňa)
 • Slavko Poptrajanovski – sociálny pracovník, supervízor
 • Katka Kiseľáková – liečebná pedagogička, aktivizačná pracovníčka v sociálnych službách – trénerka pamäti (s certifikátom III. stupňa)
 • Marcel Slivka – psychológ, psychoterapeut, supervízor
 • Mirón Duda – pastorálny teológ, logoterapeut, kouč, lektor Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania
 • Alexander Palaščák - psychoterapeut, socioterapeut
 • Miro Nagy - zdravotnícky záchranár, inštruktor prvej pomoci
 • Lenka Čurdová - sestra, dramatoterapeutka
 • Arnold Brenwasser - bezpečnostný manažér
 • Lívia Dobšovič - socioterapeutka, facilitátorka osobnostného rozvoja
 • Marek Sušinka - sociálny pracovník, manažér kvality, metodik
 • Anna Lukáčová Havrilová - setra, inštruktorka prvej pomoci, etička
 • Ivana Pančáková -  arteterapeutka, výtvarníčka, výtvarná pedagogička
 • Angelika Herčková - sociálna pracovníčka, manažérka kvality

Spolupracovníci

 • Ľudo Smržík – špeciálny pedagóg, animátor
 • Vlado Varga - sociálny pracovník
 • Kamil Kaššay - zdravotnícky záchranár, inštruktor prvej pomoci
 • Andrea Dohovičová – správkyňa webovej stránky
 • Magdaléna Halásová - vedenie účtovníctva

 

Za spoluprácu in memoriam ďakujeme:

 • Jurajovi Petríkovi († 25.01.2023) Bol súčasťou organizačného tímu, lektorského tímu a členom správnej rady.
 • Renátke Kukovej († 17.10.2021) V našej organizácii viedla účtovníctvo a venovala sa grafickým prácam.
 • Jankovi Šrenkelovi († 26.12.2021) S našou organizáciou spolupracoval ako lektor.

 

 

 

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher