logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Milí naši kolegovia a priatelia,

     zavítali ste na stránku neziskovej organizácie 3P – Projekt. Táto organizácia vznikla s cieľom pomôcť pracovníkom sociálnych služieb. Starať sa o celé spektrum ich potrieb osobných i profesionálnych, a tým zlepšiť ich profesijný život, ako aj život tých, ktorí sú v ich starostlivosti. Už dlhšie zápasíme so skutočnosťou, že sa veľa diskutuje o potrebách prijímateľov sociálnych služieb, podstatne menej však o potrebách tých, ktorí ich majú uspokojovať, teda o potrebách Vás – pracovníkov sociálnych služieb! Sme presvedčení, že nadišiel čas postarať sa konečne aj o Vás. Len vtedy, keď budete spokojní Vy, môžu byť spokojní aj tí, čo sú na Vašu láskavú starostlivosť odkázaní.

Keďže sme tu preto, aby sme sa o Vás postarali, ceny podujatí a služieb, ktoré sme pre Vás pripravili a priebežne dopĺňame, zahŕňajú len nevyhnutné náklady na ich realizáciu vrátane honorárov pre členov tímu tak, aby aj oni boli spokojní a pracovali pre Vás s nadšením. V cenách podujatí je vždy zahrnuté aj občersvenie a plnohodnotný obed. Pitný režim, písacie potreby, či podporný študijný materiál v tlačenej podobe je a bude u nás vždy samozrejmosťou. V prípade viacdňových podujatí môžete rátať s nocľahom i plnou penziou. Žiaden zisk vytvárať nechceme a ani nebudeme. Aj preto sme zriadení ako nezisková organizácia.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a s Vašimi spolupracovníkmi!

Za tím n. o. 3P – Projekt: Danka Petrufová – riaditeľka

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher