logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Už po tretíkrát sme v troch obciach na úpätí pohoria Branisko privítali 9 účastníčok podujatia Zážitková reminiscencia – Ako využiť spomienky v práci so seniormi a ľuďmi trpiacimi demenciou. Ako už samotný názov podujatia napovedá, hlavnou témou bolo spomínanie a jeho význam v sociálnej práci a sociálnej starostlivosti o seniorov a tých, čo trpia demenciami rôzneho typu.

Podujatie pozostávalo z teoretickej i praktickej, a zároveň kreatívnej časti. Bolo realizované zážitkovou formou.

V prvý deň sme podujatie zahájili v Kaštieli Fričovce v rovnomennej obci, kde sme mali možnosť sa okrem samotnej výučby, ktorú viedla lektorka Danka, oboznámiť aj s históriou kaštieľa a zároveň si prezrieť jeho interiér. Sprievodcom nám bol terajší majiteľ kaštieľa – pán Tomko. Pre účastníkov tu bol pripravený obed i malé občerstvenie. Odtiaľ sme sa presunuli do Lačnova (v súčasnosti je miestnou časťou obce Lipovce). Tu sa účastníčky ubytovali na chalupe Salamandra a čakal ich ďalší výučbový blok spojený s exkurziou po samotnej obci. Sprevádzal nás pán Martin Lorko a exkurzia bola zavŕšená návštevou cca 150 rokov starej chalupy manželov Štecovcov zariadenej pôvodným nábytkom. Po tejto návšteve sme sa opäť presunuli na miesto ubytovania, kde už bola pripravená opekačka, a tak si účastníčky podujatia za asistencie nášho tímu mohli pripraviť večeru. Týmto bol program prvého dňa ukončený.

Na druhý deň sa účastníčky podujatia presunuli do susednej obce Štefanovce, kde ich už čakali raňajky na pôvodnom gazdovskom dvore chalupy Kalmanka. Počasie nám prialo, tak sme celý deň mohli spoločne stráviť v exteriéri chalupy, kde lektorka Vierka pripravila tvorivé aktivity vzťahujúce sa, ako inak, k reminiscencii. Kým Vierka školila, v kuchyni chalupy pripravovali guľáš Slavko s Jurajom. Samozrejme, ako už u nás býva dobrým zvykom, o účastníčky bolo počas celého podujatia dobré postarané, a to aj vo forme malého občerstvenia počas prestávok a zabezpečenia pitného režimu počas celého podujatia.

Na záver podujatia sme si v rámci spätnej väzby vymenili svoje postrehy i zážitky, účastníkom sme odovzdali zaslúžené certifikáty potvrdzujúce účasť na tomto podujatí i spôsobilosť pracovať so spomienkami klientov v rámci aktivizačných programov v zariadeniach sociálnych služieb.

V kronike sme si našli poďakovanie podpísané všetkými účastníčkami podujatia. Aj MY – tím 3P – Projekt n.o. ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie na toto netradičné podujatie odohrávajúce sa v tradičnom prostredí slovenského vidieka. Obohatili ste nás o svoje spomienky a veríme, že my Vás o nové zážitky. Nezabudnite... Spájame zážitok so vzdelávaním. Aj takto sa o Vás staráme!

Za 3P tím: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher