logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Po roku sme opäť pre Vás pripravili kurz Kinestetickej mobilizácie so skvelou lektorkou Mgr. Hanou Nedělkovou, tentokrát v Trnave. Kurzu sa zúčastnilo 11 účastníčok.
Mottom kurzu bolo „Namiesto dvíhania, ťahania, nosenia – chôdza“, čo predznamenáva, že pôjde o podporu pohybu. Tento ošetrovateľský koncept popisuje všetky pohybové aktivity potrebné pre účinnú pomoc klientom sociálnych služieb pri ich pohybových obmedzeniach spôsobených nepriaznivým zdravotným stavom alebo zranením.
Kurz trval 3 dni, počas ktorých mohli účastníčky nadobudnúť potrebné vedomosti a zručnosti v danej problematike. Na konci získali doklad potvrdzujúci zvládnutie danej problematiky, a to certifikát nemeckej pohybovej školy Viv-Arte® KINÄSTHETIK-PLUS s medzinárodnou platnosťou.
Nadobudnuté vedomosti a zručnosti im do každodennej opatrovateľskej a ošetrovateľskej praxe prinesú samostatnosť v poskytovaní starostlivosti, šetrenie vlastnej chrbtice pred nadmerným preťažením, obmedzenie nákladov na nákup polohovacích pomôcok a mnoho ďalšieho.
Spokojnosť našich účastníčok potvrdzujú aj slová, ktoré sme si našli zaznamenané v kronike:

„Milá kreatívna pani lektorka Hanka, je s ňou radosť spolupracovať. Patrí jej naša vďaka za všetko, čo nám počas kurzu odovzdala a čo nás naučila.“

Zuzana

„Ďakujem za trpezlivosť pri výučbe a milý prístup.“

Lýdia

„Ďakujeme za všetko, čo sme sa tu naučili a môžeme to využiť v praxi.“

Kolektív Strediska evanjelickej diakonie Trnava

„Kinestetická mobilizácia v našom zariadení CSS EDEN Liptovský Hrádok bude mať uplatnenie v praxi. Účinne poskytneme pomoc nielen klientom, ale aj personálu pri poskytovaní pomoci a podpory. Ďakujem pani lektorke Mgr. Nedělkovej za prístup, erudovanosť a praktický výklad.“

Jana O., CSS EDEN Lipt. Hrádok

„Veľmi zaujímavé školenie. Ďakujem pani lektorke za trpezlivý a milý prístup a veľa nových poznatkov.“

Jana

Samozrejme, aj my ďakujeme za Vašu účasť, ktorou ste nám prejavili dôveru. Veríme, že aj tentokrát odchádzate do každodennej praxe s väčšou profesionalitou a istotou.
Takisto chceme poďakovať Stredisku evanjelickej diakonie v Trnave a jeho riaditeľke Dr. Hanzelovej za poskytnutie zázemia a pomoci pri organizácii a realizácii kurzu.

Danka Petrufová, riaditeľka 3P – Projekt n.o.

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher