logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Piaty turnus nášho pobytového podujatia určeného pracovníkom sociálnych služieb s názvom Teamforming Camp sa konal 1.-3. októbra 2019 v už osvedčenom rezorte APLEND Tatry Holiday vo Veľkom Slavkove. Stretlo sa na ňom 8 tímov pracovníkov zariadení sociálnych služieb z celého Slovenska s cieľom posilniť medziľudské vzťahy, porozumieť významu tímovej spolupráce, naučiť sa predchádzať konfliktom, lepšie spoznať samých seba, oddýchnuť si od každodenných povinností a v neposlednom rade sa aj zabaviť.

Na tomto podujatí sa zúčastnili:

1. Tím Domova sociálnych služieb z Vranova nad Topľou, ktorý si zvolil pomenovanie „Štvorlístok“.
2. Tím Domova dôchodcov zo Šale, ktorý si zvolil pomenovanie „Včielky“.
3. Tím Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Tornaľa, ktorý si zvolil pomenovanie „Nezábudka“.
4. Tím Senior Centra Handlová, n.o., ktorý si zvolil pomenovanie „Rebelky“.
5. Tím n. o. Solidaritas zo Šale, ktorý si zvolil pomenovanie „Melinda“.
6. Tím n. o. Noemi z Kostolian, ktorý si zvolil pomenovanie „Kamošky“.
7. Tím ZSS Domum Krškany, ktorý si zvolil pomenovanie „Lastovička“.
8. Tím Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Sušany, ktorý si zvolil pomenovanie „Slniečka“.

Jednotlivé tímy žili tri dni samostatne vo vilkách alebo chatkách, čo si vyžadovalo nastaviť
„chod domácnosti“ ako jednu z úloh tímu. Spoločne sa tímy stretávali počas podávania stravy a na tímových aktivitách. Každý člen tímu mal jasne vymedzenú funkciu a kompetencie s ňou spojené, ktoré boli prostredníctvom tímlídrov monitorované.
Tímom sa venovali traja animátori – Slavko Poptrajanovski, Danka Petrufová a Juraj Petrík. Tento tím bol v jednom dni doplnený o Marcela Slivku.

Prvý deň sa niesol v znamení identifikácie tímov. Každý tím mal vytvoriť tímový „identifikátor“ v hmotnej alebo nehmotnej forme. Samozrejme, nechýbal ani večerný animačný program so súťažou, kde víťazný tím získal balíček ošetrovacích prípravkov od nášho partnera MSM Slovakia s.r.o.

Druhý deň sa jednotlivé tímy „točili“ na tzv. kolotoči – štyroch stanovištiach, kde spolu s animátormi absolvovali rôzne aktivity zamerané na medziľudské vzťahy (formou supervízie), sebadôveru a sebapoznanie, spoluprácu i komunikáciu. Program pokračoval workshopom zameraným na prevenciu a zvládanie konfliktov v medziľudských vzťahoch na pracovisku. Večer sme sa opäť stretli pri spoločnom animačnom programe, kedy sa opäť súťažilo a opäť bol víťazný tím ocenený balíčkom od už vyššie spomínanej spoločnosti.

Tretí – záverečný deň sme sa autobusom presunuli do Starého Smokovca, kde si jednotlivé tímy na základe vyžrebovaného zadania plnili svoje úlohy. Za zvládnutú úlohu boli tímom odovzdané darčeky – balíčky od nášho partnera Hartmann – Rico. V rámci tomboly tímlídri jednotlivých tímov vyžrebovali pre svoje zariadenia darčekové poukazy s rôznymi zľavami či finančným kreditom na ďalšie vzdelávacie podujatia organizované 3P – Projekt n.o.
Nasledovalo spoločné fotenie. Po ňom sa zúčastnené tímy presunuli do svojich domovov.

Tri dni takto prežité priniesli na konci spokojnosť s podujatím, čo je zadokumentované aj v našej kronike:

„Ďakujeme Vám za nové informácie a nápady, ktoré určite aplikujeme v praxi. Prajeme Vám veľa úspechov do budúcna.“

Tím Nezábudka

„Ďakujeme za príjemne strávený čas, nové informácie, dobrú zábavu. Prajeme veľa úspechov do budúcnosti.“

Tím Rebelky

„Ďakujeme za nové vedomosti, úžasnú zábavu, výbornú opateru. Prajeme veľa úspechov.“

Tím Včielky

„Tím Slniečko z DD a DSS Sušany ďakuje za príjemne strávené chvíle a získané informácie na pobyte. Ďakujeme.“

Tím Slniečko

„Celý tím Melinda zo ZpS Solidaritas zo Šale Vám ďakuje za skvelé tri dni plné zábavy a prednášok, ktoré nám otvorili oči a mysle. Ďakujeme.“

Tím Melinda

„Najlepší tím Kamošky Vám ďakuje za prežitie krásnych, zároveň náročných dní, avšak veľmi poučných. Určite si uložíme čo najviac myšlienok, ktoré ste nám ponúkli. Ďakujeme.“

Tím Kamošky

„Tím Lastovička ďakuje za podnetné strávenie chvíľ.“

Tím Lastovička

„Tím Štvorlístok Vám chce srdečne poďakovať za tri úžasné dni v Campe, za nové vedomosti, poznatky, info, zábavu. Ocenili sme vždy Vaše usmiate tváre a prajeme Vám veľa síl do ďalších projektov. Ďakujeme.“

Tím Štvorlístok

Ďakujeme jednotlivým tímom za ich účasť, aktivitu počas celého podujatia i pozitívne ohlasy. Ďakujeme riaditeľkám a riaditeľom vysielajúcich zariadení sociálnych služieb za prejavenú dôveru.
Tešíme sa na stretnutie s Vami na niektorom z ďalších našich špeciálne pre VÁS starostlivo pripravovaných podujatiach.

Za 3P tím: Slavko Poptrajanovski – hlavný vedúci campu so svojim tímom

Fotogaléria

Nahrávky od účastníkov

 

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher