logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Ďalšou novinku v našej ponuke vzdelávacích podujatí určených pre Vás – pracovníkov sociálnych služieb bol workshop Inovatívne prístupy v aktivizácii seniorov s využitím prvkov psychomotorickej terapie. Tohto podujatia plného inšpirácie a praktických cvičení sa v Poprade zúčastnilo spolu 40 účastníkov a účastníčok z celého Slovenska. V rámci neho sme Vám predstavili netradičný spôsob aktivizácie seniorov prostredníctvom pohybových cvičení s kreatívnym využitím rôznych predmetov dennej potreby ako psychomotorických pomôcok.
Lektorkou bola Katka Kiseľáková, liečebná pedagogička a aktivizačná pracovníčka v sociálnych službách s bohatou praxou v oblasti aktivizácie seniorov a ľudí s demenciou.
Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám svojou účasťou prejavili. Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti prinesiete do každodennej starostlivosti o seniorov.
Pracujeme pre Vás neustále, aj v tomto pandemickom čase, ktorý veríme, že čoskoro pominie a budeme Vás môcť privítať na niektorom z našich ďalších podujatí. Už teraz sa na Vás tešíme!

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher