logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Modul: Náročné situácie v praxi zariadení sociálnych služieb


Štvrtý modul vzdelávaco-relaxačného podujatia určeného manažérom zariadení sociálnych služieb bol tentokrát zameraný na náročné situácie v každodennej praxi. Uskutočnil sa v Bardejovských Kúpeľoch a zišlo sa na ňom 14 riaditeliek a riaditeľov zariadení sociálnych služieb, prípadne ich zástupcov.

Program podujatia bol zložený zo vzdelávacích a relaxačných aktivít. Vzdelávacia časť pozostávala z dvoch seminárov a dvoch workshopov, ktoré viedli naši lektori: Marek Sušinka, Miro Nagy, Miroslava Kmeťová a Arnold Brenwasser. Relaxačná časť podujatia bola tvorená kúpeľnými procedúrami a wellnessom. Sprievodnou aktivitou bolo neformálne spoločenské stretnutie v prvom dni podujatia. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie programu ďalšieho vzdelávania inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ktoré bude pilotne zrealizované v prvom polroku roka 2023 ako 3-modulový program. Účastníčky a účastníci mali možnosť vyjadriť sa k obsahovej skladbe pripravovaného programu.
Celé podujatie sa nieslo v neformálnej atmosfére.

3P tím ďakuje zúčastneným za prijatie pozvania i aktívnu účasť. Vaša spokojnosť nás nielen teší, ale takisto aj motivuje a zaväzuje. Dovidenia o rok, priatelia!

Za 3P tím: Danka Petrufová, manažérka podujatia

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher