logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Posledným podujatím v našom kalendári pre rok 2022 bolo vzdelávacie podujatie „Dodržiavanie základných ľudských práv v sociálnych službách“, ktorého sa zúčastnilo 32 pracovníčok a pracovníkov sociálnych služieb z celého Slovenska. Podujatie bolo zamerané na ľudskoprávnu problematiku pri poskytovaní sociálnych služieb.
Pozornosť bola venovaná odbornému i legislatívnemu ukotveniu ľudských práv a slobôd, správnym a nevhodným postupom pri ich implementácii do praxe, a tiež novým štandardom kvality v oblasti ľudských práv a slobôd.

Lektorom bol Marek Sušinka - sociálny pracovník, manažér kvality, lektor a metodik v oblasti kvality sociálnych služieb, individuálneho plánovania a ľudských práv. Účastníkom poskytol, okrem iného, konkrétne odporúčania, ako vytvoriť podmienky pre uplatňovanie ľudských práv a slobôd v prostredí sociálnych služieb.

Na záver prišiel i Mikuláš...

Tím 3P – Projekt n.o. ďakuje všetkým zúčastneným za pozitívnu spätnú väzbu, za aktívnu účasť i záujem zdokonaľovať svoje profesijné kompetencie.
Aj v nadchádzajúcom roku 2023 budeme pracovať pre Vás!

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher