logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Podujatie „Kým príde záchranka...“ si v našom Kalendári podujatí opäť našlo svoje miesto, aby sme mohli vyhovieť aj tým záujemcom o účasť, ktorým sme z kapacitných dôvodov v novembri 2022 vyhovieť nemohli. Tentokrát sa podujatia zúčastnilo 38 pracovníčok a pracovníkov sociálnych služieb z rôznych kútov Slovenska.

Podujatie nebolo tradičným školením prvej pomoci. Jeho cieľom bolo priniesť Vám odpovede na otázky:


• V akých prípadoch je treba do zariadenia sociálnych služieb volať záchranku a ako pri volaní postupovať?
• Čo je potrebné spraviť do príchodu záchranárov?
• Aké sú moje povinnosti a kompetencie, ak som zdravotnícky pracovník a aké, ak som opatrovateľ?
• Aké sú následky a dôsledky zásahov nad rámec mojich kompetencií, príp. naopak, pri neposkytnutí nevyhnutnej pomoci vrátane možných právnych súvislostí?


Lektorom bol skúsený zdravotnícky záchranár a inštruktor prvej pomoci Miro Nagy, ktorý účastníkov previedol podujatím zážitkovou formou.

Tím 3P – Projekt n.o. ďakuje všetkým zúčastneným za pozitívnu spätnú väzbu, za aktívnu účasť i záujem zdokonaľovať svoje profesijné kompetencie. Budeme sa tešiť na Vašu účasť aj inokedy. Pracujeme predsa pre Vás...

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher