logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Posledné vzdelávacie podujatie v tohtoročnom Kalendári podujatí bolo venované vedúcim pracovníkom v sociálnych službách na všetkých úrovniach vedenia. Cieľom podujatia bolo zvýšenie osobnostných a profesijných kompetencií potrebných k zvládaniu a predchádzaniu konfliktov, a to prostredníctvom koučovacieho prístupu, ktorý napomáha rozvíjať jasnosť, náhľad a porozumenie v práci s klientmi, ako aj v kontakte so spolupracovníkmi.
Lektorom podujatia bol Mirón Duda – logoterapeut a existenciálny kouč, ktorý zúčastneným priblížil, ako konfliktom rozumieť a ako k nim pristupovať. Zdôraznil, že konflikt sám osebe je neutrálny a je priestorom pre zmenu a rast. Môže mať však negatívne dôsledky a môže byť nepríjemne pociťovaný. Preto cestou riešenia konfliktu nie sú emócie, ale skúmanie jeho vecnej stránky.

Veríme, že Vás problematika zaujala a primäla k uvažovaniu nad vlastným postojom ku konfliktom ako základu pre zvládanie konfliktných situácií v každodennej praxi.

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám svojou účasťou prejavili a tešíme sa na opätovné stretnutie s Vami na niektorom z našich pre Vás starostlivo pripravovaných podujatí. Sledujte náš Kalendár podujatí, aj v nadchádzajúcom roku 2024 na Vás čaká veľa zaujímavých a podnetných tém.

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher