logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Termín a miesto konania: 14.05.2024, Poprad

Lektor: Mgr. Katarína Sipos

Počet účastníkov: 33

Obsah vzdelávania:

• Bilaterálna integrácia - teoretické základy
• Pamäť a jej prepojenie s pohybom
• Exekutívne funkcie - prečo sú dôležité
• Praktické cvičenia zamerané na rozvíjanie pamäťových funkcií
• Praktické cvičenia zamerané na aktivizáciu pohybu s prepojením na kognitívne funkcie

Cieľom vzdelávania bolo naučiť účastníkov aktivizovať seniorov prostredníctvom pohybu, a tým udržať v lepšej kondícii ich telo i myseľ.

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher