logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

V dňoch 20. – 21. marca 2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie z podujatí Validácia podľa Naomi Feil. Prišli sme za Vami na stredné Slovensko, aby sme Vám skrátili cestu, a tak Vám uľahčili účasť na podujatí, ktoré Vám, veríme, že prinieslo nový pohľad na ľudí trpiacich demenciami, aj v tomto regióne Slovenska. Zaslúžila sa o to naša kolegyňa a skvelá lektorka Mgr. Mária Wirth, PhD. O Vašej spokojnosti svedčia aj slová chvály , ktoré sme si našli zapísané v našej kronike. Ďakujeme!

Za zvlášť cenný považujeme postreh, podľa ktorého by daná metóda komunikácie a práce s ľuďmi trpiacimi demenciami mala byť v rámci štúdia odboru sociálna práca riadnym predmetom, dokonca, ako ste uviedli, štátnicovým predmetom! Teší nás, že v odborných kruhoch sa nad touto problematikou čoraz viac rozjasňuje, lebo je to nádej na kvalitnejší život tých, ktorí sa postarali o kvalitu toho nášho! Ešte raz ďakujeme za účasť a tešíme sa ďalšie stretnutia!

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher