logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

V dňoch 27.09. – 28.09.2016 sa v autentickom prostredí vidieka, v rázovitých obciach Lipovce, Lačnov a Štefanovce uskutočnil dvojdňový vzdelávaco-rekreačný program s názvom „Zážitková reminiscencia“ pod odbornou záštitou neziskovej organizácie 3P – Projekt. Je to zároveň prvá organizácia, ktorá vzdeláva na vidieku. Toto podujatie bolo určené pre pracovníkov sociálnych služieb pracujúcich so seniormi a ľuďmi trpiacimi demenciou. Cieľom podujatia bolo naučiť účastníkov stimulovať u svojich klientov – prijímateľov sociálnej služby pozitívne spomienky, ich opätovné oživenie, hľadanie zmyslu života a pod., a to tvorivým spôsobom. Významným prvkom v rámci vzdelávania bola nielen edukačná časť, ale najmä neformálna a na zážitky bohatá ponuka aktivít. Sme radi, že sa očakávania účastníkov naplnili a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia s priaznivcami reminiscencie.

Tím 3P – Projekt n.o.

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher