logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

3P – Projekt n.o. v spolupráci s Odborom sociálnym Prešovského samosprávneho kraja zorganizoval v dňoch 22. – 23. novembra 2016 vzdelávacie podujatie na tému Validácia podľa Naomi Feil. Záštitu nad týmto jedinečným podujatím prevzala vedúca odboru PhDr. Margita Poptrajanovski. Lektorkou bola Mgr. Mária Wirth, PhD., odborníčka na komunikáciu s ľuďmi trpiacimi demenciou a jediná certifikovaná prezentátorka metódy validácie na Slovensku a v Čechách. Pracovníci sociálnych služieb, ktorí sa starajú o ľudí trpiacich demenciou, tak mali možnosť získať cenné poznatky z oblasti osvedčeného prístupu – validácie. Táto metóda pomáha odstraňovať pocity strachu klienta, posilňuje jeho sebahodnotenie a umožňuje mu v pokoji a dôstojnosti prežiť záverečnú etapu života.
Podujatia sa zúčastnilo 26 účastníčok z rôznych zariadení sociálnych služieb z nášho, aj Košického kraja. Zvlášť ocenili možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho podujatia na atraktívnu tému s vyhľadávanou odborníčkou v blízkosti miesta, kde žijú a pracujú, bez nutnosti cestovania do hlavného mesta, čo prirodzene znižuje náklady na dopravu, nocľah a v neposlednom rade šetrí čas.
Teší nás, že sa opäť potvrdilo, že Prešov – tretie najväčšie mesto Slovenska a krajské mesto najväčšieho kraja má potenciál byť centrom vzdelávania pracovníkov sociálnych služieb, čo je aj jednou z odvážnych, ale reálnych vízií našej neziskovej organizácie.

 

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová – riaditeľka

Fotogaléria

 

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher